Mũ bảo hiểm 1/2 đầu có kính màu đỏ sọc trắng

0359675959